İş Örnekleri

CXO - Dijital Dönüşüm Liderleri Konferansında Key-Note

Mevcut zihniyetimizle oluşmuş yapıları dijital ortama taşımak verimliliği artırır belki ama çağın hızına uygun bir dönüşüm yaratmaz. Kanatlanıp uçuşa geçen teknolojiden en yüksek faydayı sağlamak için zihin kalıplarımızı da değiştirmeye gerek var... CXO - Dijital Dönüşüm Liderleri konferansında bu tema üzerinde bir konuşma yaptım