İş Örnekleri

Art of Hosting - Athens

How do we create sustaineble work while being in constant change, chaos and complexity ?

5-7 Mayıs 2017'de 16 ülkeden, farklı yaşlardan, yaşam deneyimlerinden ve mesleklerden 50 kişi bu soru etrafında Atina'da biraraya geldik. Üç gün boyunca değişimin, belirsizliğin ve kaotik gelişmelerin hız kazandığı bir dünyada sürdürülebilirliğin nasıl sağlanabileceği ve bunun için nasıl işbirliği yapılabileceği üzerine kollektif bir keşfe çıktık. Kolombiya'dan Vietnam'a, Yunanistan'dan Kanada'ya, İsrail'den Türkiye'ye çok benzer dertlerimiz ve ortak hayallerimiz olduğunu farkettik. Tüm kimliklerimize, farklılıklarımıza, yargılarımıza rağmen bağ kurmanın aslında ne kadar kolay olduğunu hissettik. Yeni dostluklarla, ilhamla, umutla geri döndük...