İş Örnekleri

LC Waikiki'de takım koçlukları devam ediyor...

LC Waikiki'nin temel iş birimleri ile Nisan 2016'da başlayan ve toplam dörder gün sürecek sistem koçlukları devam ediyor. Yaklaşık onbeş iş birimi ile yapılması planlanan çalışmalara mevcut realitenin farkedilmesi, gelecek idealini (Vizyon) oluşturulması, kısa vadeli (Prototip) eylemler ve uzun vadeli planlar olmak üzere dört aşamada takımlarla çalışıyor, sonra bir yıla yakın bir süre ekip yöneticileri ile gelişmeleri izliyor ve değerlendiriyoruz...

Takım üyelerinin bireysel gelişimleri, ilişkileri, kültürleri, paydaşları ile ilişkileri ve netlik kazandırmaları gereken konuları üzerinde farkındalık kazanmaları ve eyleme geçmeleri ile önce takımların sonra kurumun kültürü "Ortak Liderlik" ekseninde dönüşüyor...