İş Örnekleri

LC Waikiki'de Grup mentorlukları başladı...

LC Waikiki'nin 90 merkez (BPADS) yöneticisi ile altışar kişilik gruplarla altışar kez ve her biri 2,5 saat sürecek seanslar halinde biraraya gelmeye başladık. 

Her çalışanın yaptığı işte anlam bulduğu ve insiyatif aldığı paylaşılan liderlik ikliminin oluşması için, yöneticilerin pek çok yetkinliğini geliştirmeyi ve parlatmayı planlıyoruz :

Derin dinleme, yansıtma, verimli toplantı yönetimi, geri bildirim, takdir, anlam duygusu yaratma, ilham verme, yargısız kalabilme, ilişki yönetme vb..